ورود به سایت

Advantage

توان فنی و مدیریتی شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران


شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران با بهره گیری از تجربیات و مدیریت دانش در پروژه های بزرگ و ملی کشور توانسته است زیرساخت های مهم، موثر و کارآمد جهت اجرای پروژه ها را طرح ریزی و آماده سازی نماید.
این شرکت با بهره گیری از توان متخصصین، پتانسیل پیمانکاران و تامین کنندگان داخلی و خارجی می تواند مدیریت مهندسی، خرید، اجرا، نصب و راه اندازی پروژه های بزرگ (مگا پروژه) را به عهده بگیرد.

کیفیت

مهارت های مدیریت پروژه

یکپارچه سازی منابع و اطلاعات

بهره گیری از تکنولوژی های روز

.Copyright© Industrial Projects Management of Iran (IPMI) Co. All rights reserved